Praktyka położnicza Magdaleny Piernickiej

Pomagam pacjentkom w przygotowaniu do porodu i po narodzinach dziecka…